Categorieën

Begroten en het schatten van schade

• De begroting van schade geschiedt op de wijze die het meest met de aard daarvan in overeenstemming is.
Kan de schade niet nauwkeurig worden vastgesteld, dan wordt zij geschat. Zeker bij een schatting van de omvang  van de schade beschikt de rechter over een zekere mate van vrijheid.
• De rechter kan toekomstige of nog niet ingetreden schade bij voorbaat begroten. Daarbij worden de goede en kwade kansen afgewogen. Rekening moet worden gehouden met de redelijke verwachting omtrent toekomstige ontwikkelingen.
• Aan de benadeelde die blijvende letselschade heeft opgelopen, mogen geen strenge eisen worden gesteld met betrekking tot het te leveren bewijs.

 

Comments are closed.