Categorieën

Uitzondering zwart inkomen bij een bedrijfsongeval met de eigen werkgever

Heeft u een bedrijfsongeval gehad bij uw eigen werkgever, dan kunt u als arbeidsongeschikte werknemer uw werkgever niet aanspreken voor zwarte inkomsten die u had buiten het eigen bedrijf,  mochten deze werkzaamheden strijdig zijn met uw arbeidsovereenkomst. Een rare veronderstelling omdat hier rekening wordt gehouden met de hypothetisch af te dragen sociale lasten van de werkgever over verdiensten die hij verboden had.

Victory Juridisch Advies is van mening dat dit niet juist is. De basis is immers de situatie zonder ongeval versus die met ongeval en zonder ongeval had de werknemer gewoon zijn illegale zwarte verdiensten gehad t.o.v. de fiscus en de werkgever. Dat nu toevallig de aansprakelijke partij de werkgever is, is dan jammer maar doet niet af aan het feit dat het dezelfde werkgever is die aansprakelijk is voor het bedrijfsongeval. Daarbuiten zou het niet juist zijn om het weerloze slachtoffer te vergelijken met de meestal goed verzekerde werkgever. De AVB-verzekeraar van de werkgever is immers in de meeste gevallen diegene die de schade moet betalen en niet te werkgever.

Comments are closed.