Categorieën

Mag dat dan zwarte schade verhalen in een letselschadezaak?

De werkzaamheden, die door het letsel niet langer konden worden verricht, zijn op zichzelf niet illegaal. Er was dus niet sprake van een activiteit die in zodanige mate in strijd geacht moet worden met de rechtsorde, dat de schaderegeling daarop in redelijkheid niet mag worden gebaseerd. Het niet afdragen of inhouden van loonbelasting/inkomstenbelasting levert op zichzelf geen onrechtmatige daad of tekortschieten op jegens de voor het letsel aansprakelijke partij.

Comments are closed.