Categorieën
70 jaar letelschade bijeen

70 jaar letselschade bij elkaar

Schadeposten bij letselschade:

Een gewaarschuwd slachtoffer telt voor twee!

De site is onderdeel van Victory Juridisch Advies en speciaal in het leven geroepen om slachtoffers van letselschade inzicht te geven in de posten welke zij kunnen verhalen bij de aansprakelijkheidsverzekeraar. U kunt ons voor gratis advies, 6 dagen per week tot 21.00 uur bellen op telefoonnummer: 030-8901346,

Copyright voor de professional, niet voor de particulier

U mag als particulier alle content van de site gebruiken die u maar nodig heeft, mits het maar voor privé gebruik is en niet publiekelijk op websites gezet wordt. Elke vorm van gebruik die commercieel concurrerend is met ons bedrijf, is verboden. U kunt, als particulier, dus wel in uw eigen correspondentie met de verzekeraar, stukken tekst knippen en plakken.

Van uw advocaat of schade-expert verwachten wij dat hij zijn eigen teksten kan verzinnen en geldt copyright op alle sites en teksten welke onderdeel zijn van Victory Juridisch Advies waaronder deze site www.schadeposten.nl. De teksten zijn vrij informeel geformuleerd en u treft hier dus geen zwaar formeel juridische taal aan zoals tussen partijen gewoonlijk gebruikelijk is.

Hij = Zij Wij gaan er in de tekst vanuit dat onder het slachtoffer zowel man als vrouw wordt verstaan.

Uw contract met uw advocaat of letselschade expert, informatie over no cure no pay

De rest van het schadetraject zullen we hier niet behandelen. Voor informatie over aspecten die geen betrekking hebben op schade, verwijzen wij u naar de site van www.victoryadvies.nl De specialisten van Victory Juridisch Advies helpen u geheel gratis bij het verhalen van uw schade als de aansprakelijkheid in uw zaak is erkend. Zit er een serieus procesrisico of ander risico in uw zaak dan kunt u op no cure no pay bij ons terecht.

Laat u niet in de maling nemen door makelaars in letsel die uw letselschadezaak uitbesteden aan andere partijen waardoor u direct of indirect een onnodig deel van uw schadevergoeding kwijt raakt. Sluit geen contract af waarbij u zowel onder no cure no pay loopt als wel de wettelijke vergoeding onder art6: 96 lid 2 kwijt bent. Ook met uw advocaat dient u duidelijke en heldere afspraken te maken. U loopt bij een advocaat automatisch op uurbasis en wat zijn de voor- en nadelen hiervan? Voor meer informatie over buitengerechtelijke kosten en welk contract eerlijk en reëel is verwijzen wij u naar het kopje: “Is dit eerlijk zaken doen of oplichting”, op de website van Victory Advies.

*Buitengerechtelijk kosten – de kosten in rechte

U bent slachtoffer geworden van een ongeval en u komt in contact met de aansprakelijke partij. Dit is meestal een verzekeraar omdat de dader verzekerd is voor de schadeveroorzakende gebeurtenis. Op dat moment begint het letselschadetraject welke zeer simpel kan zijn maar ook zeer complex afhankelijk van uw persoonlijke situatie, de wijze waarop het ongeval gebeurde, en de vraag of de juridische en medische causaliteit in tact is.

Het is verstandig om een belangenbehartiger te nemen. De keuze advocaat of letselschadebureau hangt  van uw zaak af. Beide partijen zullen ter zake kundig zijn op het gebied van de letselschade. Doet uw advocaat de letselschadepraktijk erbij, hetzelfde geldt overigens voor de bureaus, dan moet u zich nog maar eens achter de oren krabben of u wel met hem of haar in zee wilt gaan. Letselschade is gewoon werk voor specialisten en dat doe je er niet even bij….ook niet als je advocaat of jurist bent omdat dit specialistische terrein slechts een heel klein stukje van het Burgerlijk Wetboek beslaat. De advocaat en jurist zijn breed opgeleid en zonder specifieke ervaring op dit gebied gaan zij het afleggen tegen de zeer ervaren letselschadespecialisten van de verzekeraar….en dat kost u geld!

* De kosten buiten rechte, kosten die de belangenbehartiger moet maken, komen geheel voor vergoeding in aanmerking mits de kosten redelijk zijn en in verhouding staan tot het belang van de zaak.

Voorbeeld: Piet breekt zijn pink als gevolg van een aanrijding, na 6 weken is de pink restloos hersteld. Piet krijgt 600 euro aan smartengeldvergoeding en 400 euro voor andere schadecomponenten. De totale schade is 1.000 euro. Piet heeft een advocaat in de arm genomen en die claimt bij de verzekeraar 2.700 euro aan kosten. De kosten zijn met name veroorzaakt door een eenzijdig huisbezoek van 5 uur à € 240,- exclusief kantoorkosten en BTW aldus € 1.499,40 voor een huisbezoek. De verzekeraar weigert de rekening omdat de verhouding kosten versus de schade ver te zoeken valt en de advocaat onnodig zijn cliënt thuis is gaan bezoeken terwijl hij al wist dat het om niet meer dan een gebroken pink ging.

Als stelregel; bij kleine schades mogen zo’n 15-30% van het verhaalde bedrag als buitengerechtelijke kosten worden opgevoerd. De PIV-staffel is hierbij een hulpmiddelmaar operationeel schiet deze nog wel eens te kort. In het vorige voorbeeld was een bedrag van € 400,- exclusief BTW de maximale vergoeding geweest. Soms kunnen wel dergelijke hoge bedragen worden gevorderd en zullen deze ook worden toegewezen. Stel de verzekeraar had in het vorige voorbeeld de advocaat van Piet uitdrukkelijk uitgenodigd voor een huisbezoek, dan dient de verzekeraar ook de kosten hiervoor te dragen.