Categorieën

Kosten van verzorging naar de toekomst toe

Als u een duurschade heeft waarbij niet in te schatten valt tot welke leeftijd u aanvullende ondersteuning nodig heeft, dan moet bij het afwikkelen van uw schade  rekening gehouden worden met een lange looptijd van de kosten voor verzorging en/of huishoudelijke hulp.

We maken allereerst een onderscheid tussen mannen en vrouwen wat betreft de statistische eind leeftijd. Mannen leven nu eenmaal korter dan vrouwen. We rekenen op dit moment met een leeftijd van 74 jaar voor mannen en 79 jaar voor vrouwen. We worden gemiddeld gezien snel ouder, en het gat in jaren tussen mannen en vrouwen is aan het afnemen. Dit betekent ook dat bij het afwikkelen van uw schade op dat moment gekeken moet worden wat de gemiddelde eind leeftijd is omdat een aantal schadefactoren tot aan het einde van uw leven mogen worden toegerekend. Als voorbeeld noem ik u de kosten van medicatie.

*Ik wijs u erop dat als partijen overeenkomen om bijv. de NPP-richtlijnen te volgen m.b.t. een aantal schadeposten, de looptijd korter kan zijn en wel tot 70 jaar. *NPP-70 jaar

Bij kleine schades wordt er een schatting gemaakt van de noodzakelijke hulp voor de korte tijd.

Wilt u advies over de post huishoudelijke hulp/kosten van verzorging, die in uw zaak betaalbaar gesteld zou moeten worden, dan kunt u ons geheel vrijblijvend benaderen of telefoonnummer:030-8901346. Wij zullen u graag informeren.

Comments are closed.